Exercitieploeg

Print Friendly, PDF & Email

Onze Commandant

De commandant krijgt tijdens de
exercitie opdrachten van de jury om het peleton in een bepaalde stand te zetten
of oefeningen, zoals knielen en liggen, uit te laten voeren. Hij dient dit met
zo weinig mogelijk commando’s te doen en wordt hierop beoordeeld. Ook wordt hij
beoordeeld op het geven van niet uitvoerbare commando’s. Geeft de commandant een
commando dat niet uitvoerbaar is, dan krijgt hij hiervoor punten afgetrokken.
Het peleton dient deze niet uitvoerbare commando’s te negeren. Proberen ze deze
toch uit te voeren en komen ze niet uit, omdat er bijvoorbeeld te weinig plaats
is, krijgt ook het peleton puntenaftrek. De commandant en het peleton worden dus
apart beoordeeld. Ook de linker- en rechterguide krijgen een aparte beoordeling.
Voordat de commandant het commando mag nemen, dient hij een commandantencursus
te volgen. Rond hij deze met goed gevolg af, dan ontvangt hij hiervan een
getuigschrift.
De commandant van onze exercitieploeg is Robert Zeijen.

Cursus Commandant / Instructeur

Alvorens als
commandant het bevel te kunnen voeren over een schutterij, is het noodzakelijk
de zogenaamde “oude exercitie” tot in het kleinste detail te beheersen. De
Oud-Limburgse Schuttersfederatie organiseert derhalve op gezette tijden
cursussen voor hen die interesse hebben voor deze functie binnen de vereniging.
Uiteraard zijn deze cursussen niet uitsluitend bestemd voor
aspirant-commandanten maar is er tevens gelegenheid om zich te bekwamen of te
verdiepen in de exercitie. Neem bijvoorbeeld de schutters die de functie van
linker- dan wel rechterguide bekleden. Zij zijn tijdens alle oefeningen belast
met het vasthouden van “de richting”. Een taak die niet alleen veel kennis van
zaken vereist maar bovendien een gezonde portie zelfvertrouwen vraagt. Een guide
die kan terugkijken op “de cursus Commandant/Instructeur gebaseerd op no.92 van
het Reglement op de exercitiën der Infanterie van 9 november 1914” zal deze
kennis zeker in zijn voordeel laten werken en voortaan uitblinken door het
correct uitvoeren van de oefeningen en zijn vastberaden bewegingen.

De
cursus bestaat uit drie gedeelten:
• Oude Exercitie
• Aspirant
Commandant
• Commandant / instructeur

De cursisten die zich opgeven
voor de “Oude Exercitie” worden onder leiding van Aspirant Commandanten
onderwezen in de beginselen van de exercitie. Zij behoeven derhalve ook géén
voorkennis te hebben over deze materie. Aan het einde van de cursus zullen zij
het exerceren dusdanig beheersen dat zij met een gerust hart kunnen deelnemen
aan de wedstrijden tijdens de schuttersfeesten. Als bewijs van hun kunnen
ontvangen zij aan het einde van de cursus een certificaat. Schutters die
deelnemen aan de cursus “Aspirant Commandant” moeten reeds goed op de hoogte
zijn van de exercitie. Per slot van rekening geven zij te kennen dat ze ambitie
hebben, vroeg of laat, het commando over hun schutterij te willen voeren. Dit
houdt ondermeer in dat ze het boekje “Reglement op de exercitiën der Infanterie
eerste gedeelte” in hun lesmateriaal vinden. Wanneer zij deze cursus met goed
gevolg afsluiten, kunnen zij beginnen aan de laatste fase van de opleiding. De
cursus Commandant / Instructeur die geldt als afsluiting. Wie hieraan begint
heeft bewezen voldoende kennis in huis te hebben om mensen die nog niks afweten
van de oude exercitie te onderwijzen. Een vaardigheid die dan ook veelvuldig
wordt geoefend. Het examen bestaat uit een praktische test en een schriftelijke
toets. Voldoet de kandidaat dan mag hij zich gediplomeerd Commandant /
Instructeur noemen, waar uiteraard een fraai diploma bij hoort.

 

Leden van de Exercitieploeg:

Robert Zeijen - Commandant
Bram Minnen - Linker Guide
Marc Verkissen - Rechter Guide
Louis Minnen
Daniela Minnen-Thomas
Theo Boss
Johan Gorissen
Jos Stijfs
Sjra Bakkes
Jan Boss
David van den Laar
Danny Theunissen
Erwin de Rooy
Jens Verkissen
André Philips
Bryan Cobben
Danny Bernaards
Eddy Gorissen

 

 

Deel dit:
Archief
Statistieken
  • 1
  • 46
  • 46
  • 124.943
Volg ons via: