Exercitieploeg

Onze Commandant
De commandant krijgt tijdens de exercitie opdrachten van de jury om het peloton in een bepaalde stand te zetten of oefeningen, zoals knielen en liggen, uit te laten voeren. Hij dient dit met zo weinig mogelijk commando’s te doen en wordt hierop beoordeeld. Ook wordt hij beoordeeld op het geven van niet uitvoerbare commando’s. Geeft de commandant een commando dat niet uitvoerbaar is, dan krijgt hij hiervoor punten afgetrokken. Het peloton dient deze niet uitvoerbare commando’s te negeren. Proberen ze deze toch uit te voeren en komen ze niet uit, omdat er bijvoorbeeld te weinig plaats is, krijgt ook het peloton puntenaftrek. De commandant en het peloton worden dus apart beoordeeld. Ook de linker- en rechterguide krijgen een aparte beoordeling. Voordat de commandant het commando mag nemen, dient hij een commandantencursus te volgen. Rond hij deze met goed gevolg af, dan ontvangt hij hiervan een getuigschrift. De commandant van onze exercitieploeg is Robert Zeijen.

Cursus Commandant / Instructeur
Alvorens als commandant het bevel te kunnen voeren over een schutterij, is het noodzakelijk de zogenaamde “oude exercitie” tot in het kleinste detail te beheersen. De Oud-Limburgse Schuttersfederatie organiseert derhalve op gezette tijden cursussen voor hen die interesse hebben voor deze functie binnen de vereniging. Uiteraard zijn deze cursussen niet uitsluitend bestemd voor aspirant-commandanten maar is er tevens gelegenheid om zich te bekwamen of te verdiepen in de exercitie. Neem bijvoorbeeld de schutters die de functie van linker- dan wel rechterguide bekleden. Zij zijn tijdens alle oefeningen belast met het vasthouden van “de richting”. Een taak die niet alleen veel kennis van zaken vereist maar bovendien een gezonde portie zelfvertrouwen vraagt. Een guide die kan terugkijken op “de cursus Commandant/Instructeur gebaseerd op no.92 van het Reglement op de exercitiën der Infanterie van 9 november 1914” zal deze kennis zeker in zijn voordeel laten werken en voortaan uitblinken door het correct uitvoeren van de oefeningen en zijn vastberaden bewegingen.

De cursus bestaat uit drie gedeelten:
• Oude Exercitie
• Aspirant Commandant
• Commandant / instructeur

De cursisten die zich opgeven voor de “Oude Exercitie” worden onder leiding van Aspirant Commandanten onderwezen in de beginselen van de exercitie. Zij behoeven derhalve ook géén voorkennis te hebben over deze materie. Aan het einde van de cursus zullen zij het exerceren dusdanig beheersen dat zij met een gerust hart kunnen deelnemen aan de wedstrijden tijdens de schuttersfeesten. Als bewijs van hun kunnen ontvangen zij aan het einde van de cursus een certificaat. Schutters die deelnemen aan de cursus “Aspirant Commandant” moeten reeds goed op de hoogte zijn van de exercitie. Per slot van rekening geven zij te kennen dat ze ambitie hebben, vroeg of laat, het commando over hun schutterij te willen voeren. Dit
houdt onder meer in dat ze het boekje “Reglement op de exercitiën der Infanterie eerste gedeelte” in hun lesmateriaal vinden. Wanneer zij deze cursus met goed gevolg afsluiten, kunnen zij beginnen aan de laatste fase van de opleiding. De cursus Commandant / Instructeur die geldt als afsluiting. Wie hieraan begint heeft bewezen voldoende kennis in huis te hebben om mensen die nog niks afweten van de oude exercitie te onderwijzen. Een vaardigheid die dan ook veelvuldig wordt geoefend. Het examen bestaat uit een praktische test en een schriftelijke toets. Voldoet de kandidaat dan mag hij zich gediplomeerd Commandant / Instructeur noemen, waar uiteraard een fraai diploma bij hoort.

Leden van de Exercitieploeg:

CommandantRobert Zeijen
Linker GuideBram Minnen
Rechter GuideMarc Verkissen
Louis Minnen
Daniela Minnen-Thomas
Theo Boss
Johan Gorissen
Jos Stijfs
Jan Boss
David van den Laar
Erwin de Rooy
Jens Verkissen
André Philips
Bryan Cobben
Danny Bernaards
Eddy Gorissen