P.A.C.

Privacy
Schutterij St. Martinus Vaesrade respecteert de privacy van elk persoon die onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zal niet gebruikt worden tenzij u uw gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. Informatie over onze leden worden onder geen enkele voorwaarde verstrekt. Indien u vragen heeft neem contact op via het contactformulier.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Schutterij St. Martinus Vaesrade niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Schutterij St. Martinus Vaesrade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur. 

Copyright
De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en hyperlinks en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Schutterij St. Martinus Vaesrade. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Schutterij St. Martinus Vaesrade is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.