Drumband

Tamboer maître
De tamboer maître loopt voor de drumband uit. Hij geeft aan welke marsen tijdens het marcheren gespeeld dienen te worden. Tijdens de mars wedstrijden op de schuttersfeesten neemt hij de rol van commandant over en geeft commando’s als “Voorwaarts Mars!” en zo verder. Hoewel
de tamboer maître voor de vaandels loopt, telt hij toch mee als gewapend lid. Hij is namelijk uitgerust met een dolk. De tamboer maître van onze
vereniging is Marc Verkissen.

De tamboers
De tamboers lopen direct achter de tamboer maître. Zij zijn echter de “ritmesectie” van de drumband. De tamboers maken gebruik van snaredrums, tenor-trommen en een dikke trom. Als een mars is afgelopen, trommelen de tamboers rustig door, zodat de schutterij in de maat kan blijven lopen. Als de tamboer maître een nieuw te spelen mars aangeeft, geven de tamboers de blazers de gelegenheid hun instrumenten gereed te maken, door een
“inleidend” marsje van 16 maten te spelen.

De blazers
Met de tamboers als begeleiding, zorgen de blazers voor de melodie van de marsen. Onze blazers vormen een zogeheten klaroenkorps. De instrumenten die zij gebruiken zijn: klaroenen, baritons en een sousafoon. In vroegere tijden bestond de blazerssectie vaak uit niet meer dan één persoon. Hij had dan ook niet als functie het opluisteren van optochten etc., maar het geven van signalen zoals verzamelen en andere militaire
commando’s. Naarmate de schutterijen steeds meer een ceremoniële functie kregen, groeide de blazerssectie gestaag en nu is het één van de meest in het oog (en oor!) springende onderdeel van de vereniging.

De dirigent
Onze dirigent loopt tijdens optochten etc. niet mee met de rest van de drumband. Tijdens de repetities heeft hij echter alle touwtjes in handen. Hij zorgt ervoor dat onze drumband op schuttersfeesten goed voor de dag kan komen bij de mars- en concertwedstrijden.

De dirigent van de drumband van onze schutterij is Marcel Falize.

Tamboer maître:Marc Verkissen
Snare-drums:Theo Boss
Marco Giesbers
Robin Verkissen
Jens Verkissen
Youri Pisters
Max Woudstra
Remco Arends
Jordy Franssen
Quinn Pechtold
Sem Houtvast
Lyra:
Bass drum:Ben van Loon
Luna Houtvast
Klaroenen:Bram Minnen
Robert Zeijen
André Falize
Sjef van de Looij
Iris Verkissen
Dagmar Bleimuth
Martijn Grootenboer
Jachthoorn:Ger Teerds
Esther Starmans-Metz
Claire Frissen – Reubzaet
Carla Frongia
Bianca Willems
Dian Verkissen – Minnen
Hanny Lindelauf
Eva Minnen
Siënne Verhoosel
Bastrompet (Ringbas):John Giesbers
Louis Minnen
Sousafoon:Paul Vriese
Dirigent:Marcel Falize