Overlijdensbericht Rinus Teerds

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid, de heer

RINUS TEERDS

Drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van de Rode leeuw van Limburg en de Heilige Sebastiaan.
Het zilveren D-schild van de O.L.S.
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Drager van het zilveren EGS kruis.

Hij was 69 jaar lid en is 30 jaar bestuurslid geweest van de vereniging.
Wij zullen met schutterseer afscheid van hem nemen.
Wij wensen zijn familie in deze moeilijke dagen veel steun toe om dit grote verlies te verwerken.

Beschermvrouwe, beschermheer
bestuur, leden, ereleden en damescomité
Schutterij Sint Martinus Vaesrade

Rinus wordt op zaterdag 9 december 2017 met schutterseer begraven. Bijeenkomst om 9.45 uur in het schutterslokaal. Om 10.15 uur wordt Rinus met de schutterij en afgevaardigde van de schutterijen van onze schuttersbond bij zijn huis onder aan Op de vijf bunder opgehaald om hem te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. H. Mis is om 11.00 uur.

Deel dit:
Archief
Statistieken
  • 1
  • 24
  • 36
  • 103.202