drumband

Print Friendly, PDF & Email
Tamboer maitre

De tamboer maitre loopt voor de drumband uit. Hij geeft aan welke marsen tijdens het marcheren gespeeld dienen te worden. Tijdens de marswedstrijden op de schuttersfeesten neemt hij de rol van commandant over en geeft commando’s als “Voorwaarts Mars!” en zo verder. Hoewel de tamboer maitre voor de vaandels loopt, telt hij toch mee als gewapend lid. Hij is namelijk uitgerust met een dolk.
De tamboer maitre van onze vereniging is Marc Verkissen.

De tamboers

De tamboers lopen direct achter de tamboer maitre. Zij zijn echter de “ritmesectie” van de drumband. De tamboers maken gebruik van snare-drums, tenor-trommen en een dikke trom. Als een mars is afgelopen, trommelen de tamboers rustig door, zodat de schutterij in de maat kan blijven lopen. Als de tamboer maitre een nieuw te spelen mars aangeeft, geven de tamboers de blazers de gelegenheid hun instrumenten gereed te maken, door een “inleidend” marsje van 16 maten te spelen.

De blazers

Met de tamboers als begeleiding, zorgen de blazers voor de melodie van de marsen. Onze blazers vormen een zogeheten klaroenkorps. De instrumenten die zij gebruiken zijn: klaroenen, baritons en een sousafoon. In vroegere tijden bestond de blazerssectie vaak uit niet meer dan één persoon. Hij had dan ook niet als functie het opluisteren van optochten etc., maar het geven van signalen zoals verzamelen en andere militaire commando’s. Naarmate de schutterijen steeds meer een ceremoniële functie kregen, groeide de blazerssectie gestaag en nu is het één van de meest in het oog (en oor!) springende onderdeel van de vereniging.

De dirigent

Onze dirigent loopt tijdens optochten etc. niet mee met de rest van de drumband. Tijdens de repetities heeft hij echter alle touwtjes in handen. Hij zorgt ervoor dat onze drumband op schuttersfeesten goed voor de dag kan komen bij de mars- en concertwedstrijden.
De dirigent van de drumband van onze schutterij is Math Haan.

Leden van de drumband

Tamboer maitre: Marc Verkissen
Snare-drums: Theo Boss
  Jan Boss
  Marco Giesbers
  Raymond Starmans
  Robin Verkissen
  Keanu Oomen
  Roy Willems
  Youri Pisters
Tenor-trommen: Dian Verkissen – Minnen
  Max Woudstra
Dikke trom: Ben van Loon
Klaroenen: Lei Knubben
  Bram Minnen
  Luc Willems
  Kevin Keulen
  Bianca Theunissen
  Robert Zeijen
Jachthoornblazers: Ger Teerds
  Anita Demarteau
  Esther Starmans-Metz
  Ingrid Verhoosel 
Baritons: John Giesbers
  Zef Teerds
  Louis Minnen
Sousafoon: Bert Willems
Dirigent: Math Haan

Archief
Statistieken
  • 1
  • 8
  • 110
  • 54.472